Haal meer uit je leven

Cursus ACT en Mindfulness


Toen de Dalai Lama ooit zei 'Het doel van het leven is om geluk te zoeken' trapte hij een open deur in. Wie wil er immers niet gelukkig zijn? Ondanks de universele wens, vertelt de realiteit een ander verhaal: velen streven geluk na, weinigen zijn echter écht gelukkig. Er zijn heel wat obstakels die ons het leven moeilijk maken: gevoelens, gedachten, situaties die we liever kwijt dan rijk zijn. Wat zijn jouw obstakels? Met welke monsters worstel jij?

Deze nieuwe cursus is bedoeld voor mensen die niet alles uit het leven halen wat ze eruit zouden willen of kúnnen halen, voor mensen die graag willen leren omgaan met moeilijke gevoelens en afstand willen leren nemen van storende gedachten.

De cursus wordt gegeven vanuit ACT: Acceptatie en Commitment Therapie. Dit is een van de nieuwere therapievormen binnen de gedragstherapie met een frisse kijk op de manier waarop we lijden of juist geestelijk gezond zijn. Het beschouwt pijn en leed als normale onderdelen van het menszijn. Juist het vermijden of onderdrukken van pijnlijke ervaringen veroorzaakt lijden. Wacht niet met leven tot je de innerlijke strijd met jezelf gewonnen hebt, maar leef  nu. Mét je verleden, mét je herinneringen, mét je angsten en mét je verdriet.

Een belangrijke spreuk van Niebuhr is: ‘Geef me de kracht om te veranderen wat er te veranderen valt, de berusting om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien.’

 

Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen goed. Van CEO’s tot verkopers, van astronauten tot huisvrouwen. Of je nu zelfvertrouwen mist, ziek bent, een verlies moet verwerken, in een veeleisende job zit, verlegen bent, een laag zelfbeeld hebt, probeert om gewicht te verliezen of te stoppen met roken, jezelf probeert voor te bereiden op de grootste uitdaging in je leven of gewoon gelukkiger, gezonder en met meer voldoening door het leven wil gaan, deze cursus kan heel wat moois verrichten. ACT is ook bewezen werkzaam bij psychische stoornissen als angst, depressie, paniek, piekergedachten, verwerkingsproblemen. Maar ook personen die meer uit het leven willen halen ondanks medische tegenslagen, chronische pijnen, aandoeningen van lange duur enzovoort passen perfect in de groep. Als je worstelt met dit soort problemen, dan is  ACT iets voor jou.

Het volgen van de cursus is niet aangewezen voor mensen die in de acute fase van een depressie zitten of een recent trauma aan het verwerken zijn. Deze groep wordt ook niet opengesteld voor mensen met een persoonlijkheidsproblematiek (borderline e.a.) of psychotische problematiek, een agressie-problematiek of autisme. Indien men buiten de angst-, stress- of depressieve klachten last heeft van nog andere psychische klachten, wordt in overleg bekeken of deze cursus geschikt is voor jou of als individuele therapie een betere optie is.

 

Wat?

Essentiële onderdelen van ACT zijn: de strijd leren loslaten met ongewenste gedachten en gevoelens, bewust aanwezig kunnen zijn in de realiteit en actie kunnen ondernemen in de richting van je waarden. ACT gaat dus zowel over acceptatie als over verandering in je leven brengen.

In de cursus wordt gewerkt met oefeningen om je bewust te maken van je gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een gezonde afstand van te leren nemen zodat je er niet meer door wordt opgeslorpt en ze je gedrag - en dus je leven - niet meer bepalen.

 

Mindfulness is een belangrijk onderdeel van ACT, maar ACT gaat verder dan wat in een gebruikelijke mindfulnesscursus aan bod komt. Een belangrijk verschil is dat we veel meer technieken gebruiken dan enkel meditatie om de mindfulnessvaardigheden onder de knie te krijgen. Een belangrijke meerwaarde ligt in de nadruk op waarden. Waarden zijn de 'richtinggevers' in je leven. Ze vormen de rode draad doorheen je leven waar je altijd naar kan teruggrijpen. In deze cursus gaan we op zoek naar wat je waarden zijn en hoe je die kan vertalen in concreet gedrag in je dagelijkse leven. ACT is dus duidelijk actiegericht. Vandaar dat men hier spreekt over 4 mindfulnessvaardigheden: acceptatie, defusie, contact met het hier en nu en zichzelf-als-context.

 

In deze 8 weken zal je wetenschappelijk bewezen technieken aanleren om:

§  je stressniveau en gepieker te verminderen,

§  beter met angst, twijfel en onzekerheid om te kunnen,

§  op een authentieke manier zelfzeker te zijn,

§  pijnlijke ervaringen veel effectiever aan te kunnen,

§  te breken met gewoontes die je meer kwaad doen dan goed,

§  beter te presteren en meer voldoening te vinden in je werk,

§  populaire, maar misleidende ideeën over geluk los te laten,

§  meer voldoening te halen uit je relaties met anderen,

§  en vooral: een rijk, gevuld en betekenisvol leven te leiden.

 

De cursus gaat door in een kleine groep van ongeveer acht personen. Zo kan elke deelnemer er het maximum voor zichzelf uit halen. Tijdig inschrijven is dus de boodschap.

Mogelijk zie je er tegenop om dingen van jezelf te delen met anderen. Jij kiest wat je deelt in de groep en wanneer je dat wil doen. Ook als je ervoor kiest om eerder op de achtergrond te blijven, kan je ontzettend veel leren in deze cursus.

Wens je toch liever individueel geholpen te worden met ACT, kies dan voor losse consultaties en maak een afspraak.

 

Hoe?

Waar: Praktijk MediClin, Albert Allemanstraat 4 in Rumbeke

Wanneer: Acht sessies op maandagavond van 19.30 tot 21 uur

Cursusreeks: Indien u wenst in te schrijven, stuur dan uw gegevens door via e-mail. U wordt op de hoogte gehouden van de eerstvolgende reeks.

 

Inschrijven?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 euro (incl 21% BTW). In deze prijs zijn ook een syllabus en een CD met geluidsopnames inbegrepen. 

Je kan inschrijven via e-mail: info@mediclin.be, met vermelding van uw naam,  adres en telefoonnummer. U ontvangt een factuur per mail. Enkel na betaling van het volledige cursusgeld bent u officieel ingeschreven.

 

Betaling?

250 euro op rekeningnummer BE36 001 3654 3681 met mededeling: ACT cursus + naam deelnemer.

 
Praktijk voor Kinesitherapie - Acupunctuur - Andullatie - Massagetherapie
  Site Map